POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Administratorem Państwa danych osobowych jest PPH Nestor Tomasz Kawecki, ul. Łąkowa 27, Bolechowice 32-082, zwany dalej Nestor. Dane są przetwarzane na www.nestor.com.pl oraz www.nestor.com.pl w celu założenia i prowadzenia kont klientów, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień złożonych w panelu zamówień, jak również w celu komunikacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta oraz/lub realizacji zamówień. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy pisemnie skontaktować się z Nestor na adres e-mail info@nestor.com.pl lub na adres siedziby firmy Nestor, ul. Łąkowa 27, Bolechowice 32-082.

W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, oraz w celach analitycznych moich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych www.nestor.com.pl oraz www.nestor.com.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez PPH Nestor Tomasz Kawecki, ul. Łąkowa 27, Bolechowice 32-082, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Można przeglądać ofertę www.nestor.com.pl, www.nestor.com.pl pozostając całkowicie anonimowym (bez podawania danych osobowych).
Warunkiem przyjęcia zamówienia jest zalogowanie się jako klient. Założenie konta klienta i składanie zamówień wymaga wpisania w odpowiednie pola formularza pełnych danych osobowych i oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę PPH Nestor Tomasz Kawecki, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn.zm.) Dane osobowe są przetwarzane przez PPH Nestor Tomasz Kawecki w celu realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówionego towaru. PPH Nestor gwarantuje, że bez uzyskania zgody klienta, nie będzie wysyłać żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą "O świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Wpisane w formularzu dane osobowe są poufne i nie są współdzielone z żadną inną firmą, z wyjątkiem firm kurierskich, za pośrednictwem których dostarczany jest zamówiony towar.
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, ORODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

W związku z tym informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania ze stron internetowych www.nestor.com.pl oraz www.nestor.com.pl obowiązujących po 25.05.2018.

1. Administratorem danych osobowych będzie PPH Nestor Tomasz Kawecki.

2. Dane będą przetwarzane na www.nestor.com.pl oraz www.nestor.com.pl w celu założenia i prowadzenia konta klienta, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień złożonych w panelu zamówień, jak również w celu komunikacji z klientem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta oraz/lub realizacji zamówień. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (w tym celu należy pisemnie skontaktować się z Nestor na adres e-mail: info@nestor.com.pl lub na adres siedziby firmy Nestor ul. Łąkowa 27, Bolechowice 32-082.

3. PPH Nestor może przekazywać dane osobowe firmom kurierskim czy pocztowym w celu realizacji wysyłek oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom czy organom ścigania.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, prosimy o kontakt: info@nestor.com.pl

 

 
arrow up